Verzorging & Verpleging

Onze eigen lichamelijke verzorging is een automatisme. We staan er niet bij stil, we doen het gewoon. Tot er lichamelijke klachten, ziekte of belemmeringen vanwege ouderdom ontstaan, dan wordt dit minder vanzelfsprekend. In sommige gevallen kan dan zelfs nodig zijn om hier hulp bij te vragen.

Onze zorgverleners staan  dagelijks klaar om mensen hun persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg te bieden. Dit kan variëren van kort durende of lang durende tijd en verschillend van enkele keren per week tot een aantal keer per dag.

Hoe gaan wij te werk

Onze wijkverpleegkundige gaat met u en uw eventuele mantelzorg in gesprek over wat u zelf nog kunt en waarbij u hulp wenst. De zorg kan snel ingezet worden. Wij werken met kleine teams en elke cliënt heeft een vast aanspreekpunt.

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij:

  • Douchen
  • Steunkousen aantrekken
  • Aankleden
  • Eten en drinken

Bij verpleegkundige zorg kunt u denken aan:

  • Pijnbestrijding
  • Wondverzorging
  • Stomazorg
  • Medicijnen geven
  • Katheterzorg
  • Inbrengen van een maagsonde

Naast het bieden van de zorg adviseert de medewerker ook over hoe u het beste kunt omgaan met uw beperkingen. Waar nodig stemmen we af met de huisarts en / of specialisten en andere zorgverleners. Ook kan er bemiddeld worden bij de inzet van vrijwilligers en wordt u geïnformeerd over therapie of mogelijke hulpmiddelen waarmee u sommige dingen weer zelf kunt doen.

Indicatie en kosten

Financiering via de zorgverzekeringswet

Onze wijkverpleegkundige stelt aan de hand van de informatie uit het intakegesprek een indicatie. Met deze indicatie, wordt de zorg aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Wij hebben geen contract met de zorgverzekeraar. Hierdoor leveren wij niet-gecontracteerde zorg.

Niet-gecontroleerde zorg houdt in dat wij als zorgaanbieder geen contract hebben met de zorgverzekeraars. Normaliter zou een factuur die wij maken, en declareren bij de zorgverzekeraar, rechtstreeks aan ons uit betaald worden als wij wel een contract zouden hebben.

Met niet-gecontracteerde zorg is dit niet zo. Wij maken de factuur voor de geleverde zorg, deze wordt naar u verstuurd. U kunt deze via de app van de zorgverzekeraar makkelijk doorsturen naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaald dit bedrag meestal binnen 10 werkdagen uit op uw rekening die bekend is bij de zorgverzekeraar. U kunt vervolgens het ontvangen zorggeld overmaken op de bankrekening van Azenti.

De zorgverzekeraars hanteren anderen tarieven voor de persoonlijke en verpleegkundige zorg onderling, hierdoor hebben wij ook geen vast tarief, en hangt het af van wat voor een polis u heeft.

Bij een Naturapolis vergoed de zorgverzekeraar 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Wij passen het tarief daarop aan, waardoor u de 25% niet zelf hoeft te betalen. U ontvangt vaak een brief met het door ons gedeclareerde bedrag, en de vergoeding daarvan. Vaak staat hier ten onrechte op dat u de overige 25% zelf moet betalen, maar dit is niet juist. Ook staan er bij veel verzekeraars op de website dat u het geld eerst moet voorschieten, en dan pas indient bij de zorgverzekeraar, ook dit is niet het geval bij Azenti. U maakt het geld pas over, zodra u het geld van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. 

Bij een restitutiepolis vergoed de zorgverzekeraar 100% van het marktconforme tarief. Dit houdt in dat de factuur volledig vergoed wordt.

Financiering van de langdurige complexe zorg

Wanneer u of uw partner / familielid langdurige intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u, of uw huisarts een WLZ-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), op hun website. Het CIZ beslist of u recht heeft op zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Azenti kan op dit moment alleen de WLZ leveren via een PGB, en niet via ZIN. U kunt dit aangeven op uw aanvraag, voor welke financiering u kiest. Voor de WLZ betaald u een eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Voor de WLZ zorg in uw regio wordt niet gekeken naar uw eigen zorgverzekering maar naar het zorgkantoor. Meer weten over hoe zorgkantoren werken? klik hier. Wij helpen u graag bij uw aanvraag met het CIZ, en bij het invullen van het budgetplan. Een WLZ indicatie wordt altijd afgegeven voor onbepaalde tijd. De verzorging / verpleging, begeleiding individueel / begeleiding groep en huishoudelijke verzorging kunnen hieruit gefinancierd worden. Ook kunnen uw mantelzorgers hieruit betaald worden, mits daar ruimte voor is in het budget.

Contact en aanvragen

Om thuiszorg te ontvangen kunt u direct bij ons terecht.
U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het centrale telefoonnummer 085-06 06 877.
Onze wijkverpleegkundige maakt een afspraak voor een intakegesprek.

wij staan voor u klaar

All Rights Reserved © 2020