Financiering zorgkosten

Financiering vanuit de Jeugdwet / WMO 

Onze zorgcoördinator maakt aan de hand van de informatie uit het intakegesprek een zorgplan op. Met dit zorgplan, wordt de zorg aangevraagd bij de Gemeente.

 

Financiering van de langdurige complexe zorg

Wanneer u of uw partner / familielid langdurige intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u, of uw huisarts een WLZ-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), op hun website. Het CIZ beslist of u recht heeft op zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Azenti kan op dit moment alleen de WLZ leveren via een PGB, en niet via ZIN. U kunt dit aangeven op uw aanvraag, voor welke financiering u kiest. Voor de WLZ betaald u een eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Voor de WLZ zorg in uw regio wordt niet gekeken naar uw eigen zorgverzekering maar naar het zorgkantoor. Meer weten over hoe zorgkantoren werken? klik hier. Wij helpen u graag bij uw aanvraag met het CIZ, en bij het invullen van het budgetplan. De verzorging / verpleging, begeleiding individueel / begeleiding groep en huishoudelijke verzorging kunnen hieruit gefinancierd worden. Ook kunnen uw mantelzorgers hieruit betaald worden, mits daar ruimte voor is in het budget.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Kiest u voor een pgb, dan koopt u zelf zorg in. De zorg die wordt ingekocht moet kloppen met het Ondersteuningsplan. U bent zelf budgethouder. Dat betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor de financiële en administratieve afhandeling van de zorg. De budgethouder dient dan ook kundig te zijn met het beheren van budgetten. Dit wordt ook wel ‘budgetvaardig’ genoemd. Uw vaardigheden worden met u besproken in een persoonlijk gesprek met een consulent van de gemeente.

Facturatie in drie stappen

U stuurt de factuur van Azenti door naar uw zorgverzekeraar

U ontvangt het zorgbedrag op uw rekening

U maakt het ontvangen bedrag over op rekening van Azenti

Contact en aanvragen

Om jeugdhulp te ontvangen kunt u direct bij ons terecht.
U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het centrale telefoonnummer 085-06 06 877.
Onze medewerker plant dan een afspraak in voor een intakegesprek.

wij staan voor u klaar

Meer weten? U kunt ons altijd vrijblijvend of advies vragen.

All Rights Reserved © 2020