Wij denken aan u

Cliënten medezeggenschap

De cliëntenraad is er voor de cliënt. Vanuit de cliëntenraad worden de algemene belangen van iedereen die zorg krijgt van Azenti zorggroep behartigt. De cliëntenraad denkt mee met de directie en kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad wordt door de directie geïnformeerd over voorgenomen besluiten. De cliëntenraad bespreekt deze informatie met elkaar, raadpleegt soms cliënten of deskundigen en komt zo tot een weloverwogen advies. Indien de cliëntenraad het nodig acht kunnen ze een werk- of adviesgroep installeren. Verder kan de cliëntenraad ook ongevraagd de directie adviseren. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, hiervoor is er namelijk een klachtencommissie. De bevoegdheden van de cliëntenraad en de verhouding met de directie zijn vastgelegd in een reglement.

De cliëntenraad wordt door de organisatie benoemd en bestaat uit een aantal mensen die zorg ontvangen van Azenti Zorggroep of die op een andere manier betrokken zijn bij de organisatie. 

Het is belangrijk dat de cliëntenraad zelf met cliënten en/of vertegenwoordigers in gesprek is over de kwaliteit van de geleverde zorg en/of hulpverlening. 

Lid worden van de cliëntenraad?
Momenteel hebben wij bij Azenti Zorggroep geen cliëntenraad. Zodra wij van start gaan met het aannemen van cliënten in zorg, zullen wij beginnen met het inventariseren en installeren van de cliëntenraad.

Mogelijk heeft u ook interesse om als lid van de cliëntenraad te functioneren  Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op via de onderstaande contactgegevens.


Contact met de cliëntenraad
U kunt contact met hen opnemen door te mailen naar cliëntenraad@azenti.nl. U kunt ook bellen met Azenti zorggroep op het nummer 085-06 06 877.

wij staan voor u klaar

All Rights Reserved © 2020